Zondagsdiensten

Ochtend dienst - ( 10:00u to 11:30u )

Elke zondag is er in de kerk in Schaarbeek een dienst. Deze dienst begint om 10 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. U bent van harte welkom om met ons deze diensten mee te maken!

Wie zijn wij

De Bethelkerk Schaarbeek is een Nederlandstalige protestants-evangelische kerk in Brussel. Net als andere evangelische kerken vinden wij persoonlijke beleving van het evangelie belangrijk. Wij zijn aangesloten bij de Vrije Evangelische Gemeenten in Vlaanderen. Onze gemeente is voortgekomen uit het werk van de Belgische Evangelische Zending, een organisatie die zijn activiteiten in België na het einde van de eerste wereldoorlog.


Als Nederlandstalige, evangelische gemeente in Brussel zien we terug op een bijzondere geschiedenis, maar zien we ook uit naar de toekomst. Brussel is een unieke stad in de wereld en we beschouwen het als een voorrecht en een uitdaging hier het christelijk leven op een geloofwaardige wijze gestalte te geven.

 

Hoe samenleven met verschillende godsdiensten?

 

 

Hoe samenleven met verschillende godsdiensten?

Comment vivre ensemble avec des religions différentes? 

Had religie jarenlang nauwelijks nog maatschappelijke betekenis,  nu is het reden tot grote bezorgdheid. 

Zet godsdienst mensen niet aan tot geweld?  En maken godsdienstige verschillen het vreedzaam samenleven niet onmogelijk? 

Est-ce que les différences religieuses n’empêchent pas de vivre en paix ensemble ?  Est-ce que la religion n’est pas une cause principale de violence ? 

 

Deze avond willen we nadenken over de geschiedenis van een minder gekende levensbeschouwing in België,  die van de  protestantse kerken.  

In deze geschiedenis kunnen we zien welke factoren ertoe leiden dat een godsdienst gewelddadig wordt,  maar ook hoe men kan leren met andersdenkenden samen te leven.  

Nous voulons réfléchir sur une religion moins connue en Belgique, les églises protestantes.  Dans leur histoire ont peut voir comment une religion peut devenir violente, mais aussi

comment on peut apprendre de vivre en paix avec des autres convictions. 

Een belangrijk aspect van deze geschiedenis is de vraag hoe godsdienst om moet gaan met filosofische vragen en wetenschap. 

Un aspect important de cette histoire est la relation entre religion et les sciences modernes. 

 

We zullen zien dat de protestantse kerken steeds weer terugkeerden naar hun bron,  de Bijbel en de boodschap van het evangelie.   

Deze boodschap blijkt ook vandaag een belangrijke richtingaanwijzer, zoals blijkt uit één van de woorden van de Bergrede:

‘Gelukkig zijn de vredestichters,  want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.’

Nous allons découvrir comment les églises protestantes ont été inspirées toujours  de nouveau par la Bible et le message de l’Evangile (Matthieu 5 :9) :

‘Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.’  

 Iedereen hartelijk welkom !                            Bienvenue à tous et toutes!            

 

 Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard                         

 Frans Vekemansstraat 113,  1120 Neder-

Over-Heembeek,       donderdag 12 mei 20u

 

 

Action 3-16

 

Ces conférences cadrent dans un projet national des églises évangéliques:  ‘action 3-16’,  se référant à Jean 3 :16,  un verset biblique central:

 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 

 

Deze voordrachtsavonden maken deel uit van een project van evangelische kerken uit het hele land :  ‘actie 3-16’, dat verwijst naar het bekende bijbelvers Johannes 3:16. 

 

 ‘Want God had de wereld zo lief,  dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,  opdat ieder die in Hem gelooft,  niet verloren gaat,  maar eeuwig leven heeft.’  

 

Voor andere activiteiten/pour des autres activités:

www.3-16.be

Evangelische kerk Bethel Schaarbeek

Voordrachtsavonden georganiseerd door de Evangelische kerk Bethel,  Haachtsesteenweg 403,  1030 Schaarbeek:  www.bethelkerk.be   De evangelische kerk in Schaarbeek is een Nederlandstalige protestantse kerk, die gesticht werd in 1923.  De kerk is aangesloten bij het samenwerkingsverband van evangelische en protestantse kerken in België,  een erkende eredienst. 

Les conférénces sont organisées par l’église évangélique néerlandophone de Schaerbeek. 

Activiteiten:  zondag 10u dienst en zondagsschool voor kinderen Bijbelkringen op verschillende tijden en plaatsen, o.m. voor studenten en jongeren   Vrijdag 19u  open avond:  maaltijden voor daklozen.

  

Vendredi 19u repas gratuits seul ? sans argent ? bienvenue !                                                           

Inlichtingen:  G.Blokland 02-2452170,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

www.bethelkerk.be

Levensvragen

Questions de la vie

Ieder mens stelt zich vragen over zijn leven.  Wat maakt mij echt gelukkig?  Heeft het allemaal eigenlijk wel zin?  Kun je vandaag nog in God geloven? 

Avonden rondom enkele van deze vragen die vaak gesteld worden. 

 

 

 

 

The Young Messiah

 

 

Flanders Gospel Choir - The Young Messiah

De Kriekelaar,  20 maart 14u30.

In het jaar 1743 schrijft Händel in slechts 3 weken tijd zijn "Messiah". Een meesterwerk dat zijns gelijke nauwelijks kent en nog steeds overal op de wereld regelmatig wordt opgevoerd. 236 jaar later maakt de Engelse componist-arrangeur Tom Parker een moderne bewerking van de “Messiah” en noemt het “The Young Messiah”. Het koor en orkest werden daartoe aangevuld met moderne solisten en een ritmesectie.

Het Flanders Gospel Choir (Kortrijk) werd in 1999 opgericht als gelegenheidskoor opgericht om de plechtige opening van een gezamenlijke actie van evangelische kerken in West-Vlaanderen op te luisteren. Toen deze actie ten einde liep, hadden de meeste koorleden intussen zo de smaak te pakken, dat ze graag door wilden gaan:  het Flanders Gospel Choir was een feit. In 2002 kon een cd worden opgenomen,  ‘Testify’,  en sindsdien reist het koor door Vlaanderen en Brussel met een gevarieerd repertoire vooral van gospelmuziek.  Met ‘The Young Messiah’ is het koor een nieuwe uitdaging aangegaan. 

Voor reservatie voor het concert:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. VVK 12 €, ADD 15 €. (rek. 979-9587094-07 Inter Art vzw)

 

                               

 

Op zoek naar God

Lees en luister naar Preken

Voordrachten

Steun de daklozen

Steun de daklozen

Contact info

Bethelkerk

Haachtsesteenweg 403
1030 Brussel