Onze activiteiten

Zondagsdiensten

Ochtend dienst - ( 10:00u to 11:30u )

Elke zondag is er in de kerk in Schaarbeek een dienst. Deze dienst begint om 10 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. U bent van harte welkom om met ons deze diensten mee te maken!

Wie zijn wij

De Bethelkerk Schaarbeek is een Nederlandstalige protestants-evangelische kerk in Brussel. Net als andere evangelische kerken vinden wij persoonlijke beleving van het evangelie belangrijk. Wij zijn aangesloten bij de Vrije Evangelische Gemeenten in Vlaanderen. Onze gemeente is voortgekomen uit het werk van de Belgische Evangelische Zending, een organisatie die zijn activiteiten in België na het einde van de eerste wereldoorlog.


Als Nederlandstalige, evangelische gemeente in Brussel zien we terug op een bijzondere geschiedenis, maar zien we ook uit naar de toekomst. Brussel is een unieke stad in de wereld en we beschouwen het als een voorrecht en een uitdaging hier het christelijk leven op een geloofwaardige wijze gestalte te geven.

 

Nieuwjaar 2017

 

 “Daarom heeft de boodschap van de profeten voor ons nog meer gezag.  U doet er goed aan daarop uw oog te richten als op een lamp die een donker vertrek verlicht totdat het dag wordt en de morgenster opgaat in uw hart.”  (2 Petrus 1:19)

Hoewel de dagen alweer langer beginnen te worden,  leven we toch nog steeds in de donkere weken van het jaar.  Helaas ervaren we de duisternis ook op andere terreinen in het leven.  Daarom is het bemoedigend deze woorden van Petrus te lezen:  het woord van God geeft ons licht.   Maar op wat voor manier precies ervaren we dit ‘licht’?  

 

 

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’,  lezen we in Psalm 119:105.  De vergelijking is heel sprekend:  Gods woord helpt ons te zien wat we moeten doen.  Het leert ons te onderscheiden tussen wat goed en niet goed is om te doen.  Als we ons daaraan houden,  vinden we de juiste weg in ons leven,  zelfs al zien we nog niet juist waar onze levensweg precies naartoe leidt. 

 

 

Jezus bemoedigt zijn leerlingen ook:  ‘Wie mijn woorden hoort en ze doet,  gelijkt op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots.’   Wat er ook in het leven op ons afkomt,  moeilijke tijden te vergelijken met zware stormen of een hevige stortvloed:  als we ons in ons leven houden aan Gods woord zullen we steeds stand houden.  

 

 

 ‘Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg..’,  zo leren we bidden in Psalm 43:3.   Het is een gebed om redding en bewaring.   Maar eigenlijk is het ook een belijdenis,  een uiting van vertrouwen.  God leidt ons door het leven en brengt ons uiteindelijk thuis door alle noden en gevaren heen.  Gods woord is ‘licht’, omdat het ons steeds aan deze belofte herinnert.  Door omstandigheden in ons leven kunnen we denken             dat alles verkeerd gaat,  maar God laat ons niet los.  

 

(Johannes 8:12)

 

‘Het volk dat in donkerheid wandelt,  ziet een groot licht..’  zijn bekende woorden uit Jesaja 9.  Hier wordt duidelijk waar uiteindelijk de redding en het leven zijn oorsprong vindt:  het is de Redder die God zal zenden,  de Messias.  ‘Want een Kind is ons geboren!’,   de beloofde nakomeling van David die vrede brengt.   God begon de schepping met het laten schijnen van licht.   Met de geboorte van Jezus,  maakt God een nieuw begin.  Opnieuw is het licht van God in deze wereld zichtbaar geworden.  Jezus zei:  ‘Ik ben het licht van de wereld,  wie Mij volgt,  zal nooit in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben.’  (Johannes 8:12). 

 

(‘Light throughout Scripture’:  Tyler Neyens, 2014)

 

De belofte van de profeten is met de geboorte van Jezus in vervulling gegaan.   Daarom roept Petrus  zijn lezers op niet aan deze woorden te twijfelen,  maar er vast op te vertrouwen,  ook voor de toekomst.  Steeds opnieuw wordt de Bijbel tegengesproken,  toen en nu.  Maar Petrus legt er de nadruk op:  we hebben zelf gezien dat alles in vervulling ging,  blijf er je leven op bouwen.  Het is een betrouwbare grondslag voor ons leven,  die ons steeds weer raad geeft,  maar ook vrede en vooral blijdschap.  

Laten we ons die raad van Petrus ook aan het begin van dit jaar ter harte nemen.  Iedereen van harte Gods zegen gewenst voor het nieuwe jaar!

 

Meer artikelen...

Op zoek naar God

Lees en luister naar Preken

Voordrachten

Steun de daklozen

Steun de daklozen

Contact info

Bethelkerk

Haachtsesteenweg 403
1030 Brussel