Welkom

Evangelische gemeente Schaarbeek

Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3:16

Welkom

DIGITAL CAMERA

Welkom op de website van de Evangelische kerk Bethel. De Bethelkerk is een Nederlandstalige evangelische kerk in Schaarbeek, Brussel. Onze gemeente bestaat sinds de vroege jaren 20 en is sinds 1957 in Schaarbeek gevestigd. Met deze website willen we ons bekend maken aan iedereen die een Nederlandstalige gemeente in Brussel zoekt. In onze diensten staat steeds het evangelie centraal: de boodschap van Gods liefde voor een wereld in nood. Iedereen die graag eens wil komen luisteren is van harte welkom.

Blokland Gottlieb
voorganger Bethelkerk